12.9.2020 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica zasadnutia OZ [pdf / 480 kB]
22.8.2020 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica zasadnutia OZ [pdf / 500 kB]
13.6.2020 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica zasadnutia OZ [pdf / 501 kB]
28.3.2020 - Obecné zastupiteľstvo
Zápisnica zasadnutia OZ [pdf / 472 kB]